Rezervácie: +421 949 873 608 info@apartmanylevoca.sk

História domu ... od roku 1450...

Z urbanistického hľadiska sa jedná o významnú polohu v najstaršej časti mesta. Samotný objekt predstavuje významnú pamiatku z hľadiska dokladu vývoja renesančného meštianskeho domu. Vznikol veľkou prestavbou staršieho hospodárskeho krídla domu po r. 1600 kupcom Hansom Wolfom z Bratislavy. Vyznačuje sa reprezentatívnosťou, ktorú predstavuje rozsiahla zaklenutá arkádová loggia s pôvodnou štukovou výzdobou. 

Po požiari v r. 1747 došlo k veľkej slohovej prestavbe domu, kde môžeme zahrnúť aj výstavbu dvorného krídla. Táto baroková prestavba zjednotila objekt dispozične. Koncom 19. stor. pravdepodobne z dôvodu statiky - pohyb čelnej fasády, bol vystavaný kamenný zošikmený oporný múr po výšku kordónovej rímsy. 

Súčasťou domu  je vstupný stredoveký kamenný portál,  klenby so štukovými prvkami v dufarte, Renesančná pavlač na kamenných konzolách, arkády o 4 poliach s toskánskymi stĺpami, ktoré nesú zaklenutie hlbokej, otvorenej loggie s valenou lunetovou klenbou  nad pôdorysom 8 x 5,5 m ozdobenou štukovými obrazcami. 

Dom prešiel celkovou rekonštrukciou v období 2011 - 2016.