Tipy na výlet

Levoča

Súčasné mesto je mestskou pamiatkovou rezerváciou a vzniklo po tatárskom spustošení lokality v polovici 13. storočia. Na historickom námestí je viac ako 50 gotických, renesančných a ranobarokových patricijských domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Po obvode historického jadra sú zachovalé časti gotických mestských opevnení zo 14. a 15. storočia v dĺžke 2 km. Uprostred námestia stoja tri pôvabné budovy, ktoré bývali pre mestá typické: farský kostol sv. Jakuba - duchovné centrum, radnica - správne a súdne centrum a bývalý obchodný dom - hospodárske centrum. Neskôr pribudol aj evanjelický kostol s mohutnou kupolou. Unikátny charakter má chrám sv. Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými oltármi, je tu najvyšší gotický oltár sveta od Majstra Pavla. Levoča je aj najväčším pútnickym miestom Slovenska. Symbolizuje to kostol na Mariánskej hore. 

Spišské Podhradie a Spišská kapitula

Spišské Podhradie bolo pôvodne sídliskom pod Spišským hradom.
V meste sa nachádza renesančná radnica z roku 1546, renesančné a barokové remeselnícke a meštianske domy, kostol a kláštor... Pôvodne samostatná obec Spišská Kapitula od roku 1948 je mestskou pamiatkovou rezerváciou Spišského Podhradia. Je cirkevným mestečkom, ležiacim na kopci a vyvinula sa v 12. storočí okolo románskej katedrály sv. Martina s dvoma vežami.

Spišský hrad

Meno Spiša sa odvodzuje od mena jeho hradu, ktorý celému okoliu suverénne dominuje. Jeho počiatky siahajú do polovice 12. storočia, hoci dávno predtým bolo na jeho mieste keltské, a neskôr na susednom kopci slovanské hradisko. Dodnes prekvapuje jeho veľká rozloha, ktorá ho radí medzi najväčšie hrady Európy, ale aj jeho monumentálna architektúra. Bol sídlom hlavných županov Spiša. Obývaný bol do konca 17. storočia. Jeho majitelia - rodina Csáky

Slovenský raj

Pôvodne bola celá oblasť národného parku veľkým plošným celkom, ktorý postupne toky riek (Hornád, Hnilec) a potokov (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) rozkrájali na niekoľko väčších i menších plošín (Glac, Geravy). Menšie toky vytvorili za tisícročia pre Slovenský raj tak charakteristické rokliny s vodopádmi (Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina). Na plošinách sa nachádzajú mnohé krasové javy - závrty, škrapy, podzemné jaskyne a diery (Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Čertova diera).

Najpopulárnejšie turistické trasy: Prielom Hornádu, Suchá Belá, Piecky, Kláštorisko, Tomášovský Výhľad. Podlesok. Veľmi zaujímavé: splavovanie prielomu Hornádu, ferrata Kyseľ. 

Levočské vrchy a Levočská dolina

TURISTICKÉ CHODNÍKY:
-Okolo Levoče (Levoča - Zbojnícka lúka - Uhlisko - Levočská dolina - Mariánska hora - Levoča)
-Hrebeňom Levočských planín (Levoča - Mariánska hora - Kúty - Uloža - Krúžok - Závada) 

-Hrebeňom Levočského úbočia (Hradisko - Brezová - Zbojnícka lúka - Levočská dolina - Kúty - Mariánska hora - Levoča)  

V lete:  ideálne miesto na cykloturistiku, v Levočskej doline prírodné BIO kúpalisko s možnosťou lovenia pstruhov.

V zime: - v Levočskej doline zjazdové lyžovanie 

   - na Úloži (Krúžok) novovybudované stredisko pre bežecké lyžovanie.

Vysoké Tatry

Najmenšie veľhory sveta. Vysoké Tatry vznikli v treťohorách zdvihom žulového masívu nad úroveň terénu a súčasnú podobu nadobudli činnosťou ľadovcov v štvrtohorách. Touto horotvornou činnosťou vznikli charakteristické skalné vrcholy (Gerlachovský štít, Kriváň, Rysy, Lomnický štít), hlboké ľadovcové doliny (Mengusovská dolina, Veľká a Malá Studená dolina), morény a plesá (Štrbské a Popradské pleso, Skalnaté pleso, Veľké a Malé Hincové pleso). Populárne sú horské chaty ako Zbojnícka, Teryho, Zamkovského, či chata pri Zelenom plese.